donderdag 5 januari 2012

Klapschroef of niet?

Intussen staat de boot op de wal voor onderwater onderhoud. Ik loop alle afsluiters en slangen na, roerkoning en schroefas. Alles ziet er nog erg goed uit en kan na een flinke schuurbeurt weer in de antifouling.

Ook heb ik ernstig nagedacht over een klapschroef. Momenteel heb ik een 15 inch tweebladschroef, die goed functioneert.
Ik heb erg veel gegoogled over de te verwachten snelheids winst van een klapschroef. Opvallend is hoe weinig concreets is te vinden over de echte winst in knopen.
Het is complexe materie; natuurlijk is er meetbare weerstand, maar hoe verhoudt die zich tot de totale weerstand van het onderwaterschip? En hoe verhoudt dat zich bij verschillende zeiloppervlakken en rompsnelheden? Ik ben simpel alleen geinteresseerd in wat het me aan extra snelheid oplevert onder diverse omstandigheden.
De meest optimistische berichten spreken over 0,5 tot zelfs 1,0 kn winst als je een forse 3blads vaste schroef vervangt door een 2blads klapschroef, maar dit geldt dan onder een moderne performance cruiser.
Er zijn echter ook sleeptests uitgevoerd t.o.v. een 15 inch 2blads vaste schroef, die slechts 0,1 kn winst opleverden.
Binnen de SW cijfers wordt een penalty gegeven van 2 punten als je een vaste 2blads schroef vervangt door een klapschroef. Bij een SW van 109 voor mijn Victoire 28 betekent dat, dat er rekening wordt gehouden met een gemiddelde snelheidswinst van minder als 2%......2 minuten op 109 minuten.

Ik denk dat, op basis van alle vindbare informatie, het vervangen van mijn tweeblads vaste schroef achter mijn dikke s-spant kiel gemiddeld niet veel meer als 0,2 kn winst zal opleveren........natuurlijk wel fijn, maar voor mij de investering van ruim 800€ (voordelige klapschroef en schroefas) niet waard. Dan maar een uurtje langer doen over die 100M naar de overkant.

Opvallend zijn ook de discussies of het al dan niet laten meedraaien van een vaste schroef. Meningen lopen uiteen van geen vermindering van weerstand  t.o.v. stilstaan (of zelfs toename?) tot halvering van de weerstand als je een vaste schroef laten meedraaien t.o.v. stilstaan.
Nadelen zijn natuurlijk wel extra slijtage van draaiende delen en vaak geluid/lawaai.
Ik zelf zet de schroef vrijwel altijd vast vanwege dit laatste.

Dus keep it simple......geen klapschroef voor de Old Vic!

Ik zal de schroef wel eens wat vaker laten meedraaien als ik ook dat laatste beetje extra snelheid wil hebben. 

Foto's beneden van de huidige (en dus ook toekomstige) situatie:


Geen opmerkingen:

Een reactie posten